Bušač rupa mini-privjesak

BUŠAČ – PRIVJESAK 1 rupa; mini; za bušenje papira i kartona do 220 g; 4 motiva: bor, pahulja, sob i zvijezda 01590

Cijena: 14.99 Kn

Bušač rupa mini-privjesak

BUŠAČ - PRIVJESAK
1 rupa; mini; za bušenje papira i kartona do 220 g; 4 motiva: bor, pahulja, sob i zvijezda

01590

Price: 14.99 Kn

Bušač rupa mini-privjesak

14.99Kn

BUŠAČ - PRIVJESAK
1 rupa; mini; za bušenje papira i kartona do 220 g; 4 motiva: bor, pahulja, sob i zvijezda

01590

BUŠAČ – PRIVJESAK
1 rupa; mini; za bušenje papira i kartona do 220 g; 4 motiva: bor, pahulja, sob i zvijezda

01590